Praha – podmínky účasti ve cvičebních kurzech

Podmínky platné pro cvičební kurzy Studia M, studia zdravého pohybu v období září – prosinec 2021

Podmínky vstupu do tělocvičny v souvislosti s COVIDEM:
(tyto podmínky budeme aktualizovat  v souvislosti s dalšími nařízeními MZV)

Při vstupu do tělocvičny nesmí cvičenci vykazovat  klinické příznaky covidu.
Zakoupením kurzu souhlasíte s archivací docházky a údajů o klientovi v rozsahu: jméno, příjmení a tel. číslo pro případnou kontrolu Hygieny.

Klienti se musí prokázat  jedním s následujících dokladů:
-Negativním testem – absolvovaný PCR test (maximálně 3 dny starý), absolvovaný antigenní test (maximálně 24 hodin starý), certifikátem o prodělané nemoci covid-19 (max 180 dní od pozitivního PCR testu) nebo certifikát o podstoupeném a ukončeném očkování (14 dní od očkování poslední konečnou dávkou).
Na místě se v krajním případě lze otestovat samotestem (test si přinese klient vlastní  a dostaví se o 15 min dřív.)

DALŠÍ PODMÍNKY:

 • Zakoupením kurzu se přihlašujete na jednu konkrétní hodinu, jednou týdně.
 • V době Státních svátků  se necvičí. Přesná data naleznete u jednotlivých kurzů.
   

NÁHRADY

 • Klienti mají si možnost 5x za kurz nahradit lekci, ze které se předem omluví prostřednicvím svého účtu v rezervačním systému (RS)
 • Zaručená náhrada v podobě VIDEOLEKCE  ZDRAVÁ ZÁDA.
  VIDEONÁHRADA je v rozvrhu vypsaná v sobotu v 9:00 hod. Pokud se na ni přihlásíte, přijde vám v sobou v 9:00 e-mail s odkazem na VIDEOLEKCI  ZDRAVÁ ZÁDA. Ta bude přístupná od soboty 9:00 hod do neděle 22:00 hod. Bude tedy záležet jen na vás kdy a kolikrát si ji zacvičíte.Pokud se na ni přihlásíte, přijde vám odkaz s videem (video stejné, neměníme ho)
 • Nezaručená náhrada v podobě účasti na jiném kurzu pro dospělé
  Pokud se v tělocvičně uvolní místo, lze čerpat náhradu v podobě účasti na cvičení v jiném kurzu pro dospělé. Prosíme tedy všechny, aby si lekce omlouvali a odhlašovali v rezervačním systému včas, aby vznikala volná místa pro náhrady ostatních klientů.
 • Všechny omluvy a náhrady je nutno provádět  a zadávat v RS (rezervačním systému). Prosíme proto všechny, aby si lekce odhlašovali včas. Odpolední lekce nutno odhlásit nepozději ten samý den do 12:00 hod, dopolední do 7:00 hod. Pokud lekci neomluvíte v systému včas, nemáte možnost náhrady.
 • Lekce lze omlouvat a odhlašovat dopředu bez omezení.
  Náhradu lze zadat do systému nejdříve týden před konáním lekce.
 • Náhradu lze čerpat maximálně 5x za kurz. Za neabsolvované lekce  ani nevyčerpané náhrady nemá klient nárok na finanční kompenzaci ani převedení do dalšího období.

UPOZORNĚNÍ:

 • Provozovatel si vyhrazuje právo max.1x za dobu trvání kurzu lekci zrušit z důvodů nemoci lektora nebo jiné nenadálé situace. Tato lekce bude nahrazena výhradně prostřednictvím videolekce.
 • Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu lektora lekce a nahrazení jiným kvalifikovaným lektorem.
 • Covid, případný LOCK DOWN a jiné zásahy vyšší moci:
  V případě, že by se nemohly lekce konat z důvodu epidemie Covidu, případně jiné epidemie, vládních nařízení atd, vyhrazuje si provozovatel právo přesunout cvičební kurzy do on-line prostoru a  pokračovat ve cvičebním kurzu prostřednictvím videolekcí. Klienti budou pokračovat ve cvičení podle videí a nemají nárok na vrácení peněz.

Zakoupením kurzu souhlasíte s výše uvedenými podmínkami.

Děkujeme
Studio M, studio zdravého pohybu s.r.o.