Praha – podmínky účasti ve cvičebních kurzech

Podmínky cvičebních kurzů a systém náhrad:

KAPACITA CVIČEBNÍHO SÁLU JE 10 KLIENTŮ, proto je nutné svou účast na lekci registrovat prostřednictvím rezervačního systému.  https://studio-m-praha.isportsystem.cz/

Klienti jsou povinni dodržovat aktuální proticovidová opatření, která se mohou měnit i v průběhu kurzu.
Momentálně neplatí žádná omezení, ale toto se může kdykoliv změnit.

 • Zakoupením kurzu se přihlašujete na jednu konkrétní hodinu/ jednou týdně v období – září-prosinec nebo leden-březen nebo duben-červen
 • Náhrady:
  10x za kurz se lze omluvit a čerpat náhradu prostřednictvím
  – videolekce 
  – účasti na cvičení v jiném kurzu. Nárok na náhradu prostřednictvím  účasti na cvičení v jiném kurzu  je podmíněn volným místem v tělocvičně, proto všechny prosíme, aby si své lekce omlouvali včas a vytvářeli tak místa pro náhrady ostatních klientů.
   lze místo sebe poslat náhradníka 
  – vzít s sebou na stejnou lekci další osobu (podmíněno volným místem v tělocvičně)
 • Všechny omluvy a náhrady je nutno provádět řádně a včas prostřednictvím rezervačního systému https://studio-m-praha.isportsystem.cz/
 • UPOZORNĚNÍ
  -Provozovatel si vyhrazuje právo max.1x za dobu trvání kurzu lekci zrušit z důvodů nemoci lektora nebo jiné nenadálé situace. Tato lekce bude nahrazena výhradně prostřednictvím videolekce.
  – Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu lektora lekce a nahrazení jiným kvalifikovaným lektorem.
 • Covid a jiné zásahy vyšší moci:
  V případě, že by se nemohly lekce konat z důvodu epidemie Covidu, případně jiné pandemie, vládních nařízení atd, vyhrazuje si provozovatel právo přesunout cvičební kurzy do on-line prostoru a  pokračovat ve cvičebním kurzu prostřednictvím videolekcí. Klienti budou pokračovat ve cvičení podle videí a nemají nárok na vrácení peněz.
 • Jak omlouvat a nahrazovat lekce?

  OMLOUVÁNÍ  LEKCÍ:
  Přihlaste se do svého účtu na https://studio-m-praha.isportsystem.cz/
 • Najeďte na MOJE REZERVACE, vyberte požadované datum lekce, kterou chcete omluvit a klikněte na koš. Pokud lekci omlouváte včas, připíše se vám tam náhrada.
  Prosíme proto všechny, aby si lekce odhlašovali včas.
  Polední lekce a videolekce je nutno odhlásit nejpozději v den konání lekce do 7:00 hod
  Odpolední lekci je nutno odhlásit nejpozději v den konání lekce do 12:00 hod
  Lekce lze omlouvat dopředu libovolně bez omezení.

  NÁHRADY  LEKCÍ:
  Přihlaste se do svého účtu na https://studio-m-praha.isportsystem.cz/
  Najeďte na ROZVRH a vyberte lekci, na které si chcete nahradit svojí absenci.
  Vytvořte rezervaci, ale neklikejte na rezervovat kurz, ale na REZERVOVAT (konkrétní datum)– UPLATNIT NÁHRADU.
  Náhradu lze zadat do systému nejdříve týden před konáním lekce (včetně hodiny)
  Dospělí mohou nahrazovat lekce:
  – Na videolekci. Tato lekce je v rozvrhu vypsaná na úterý a  sobotu 9-10 hod (ale video hraje 37 hod, tzn. celý den  až do večera následujícího dne do 22:00 hod).
  – Na cvičební lekci v jiném kurzu pro dospělé (podmíněno volným místem v tělocvičně)
  – Pozváním další osoby (podmíněno volným místem v tělocvičně) – rezervačním systému bude zapsáno Vaše jméno 2x
  – Posláním náhradníka místo sebe na svoji lekci – v rez. systému zůstane Vaše jméno
 • Nevyčerpané náhrady zanikají posledním dnem v kurzu bez nároku na kompenzaci, nelze je převádět ani na další období.Zakoupením kurzu souhlasíte s výše uvedenými podmínkami.

Děkujeme

V případě doplňujících dotazů nás kontaktujte na tel.: 773 606 733 nebo 777 330120, rádi vše zodpovíme.