Podmínky účasti v kurzech -děti 1. a 2. stupeň

PODMÍNKY účasti dětí 1. a 2. stupně ZŠ ve cvičebních kurzech Studia M, pohyb dětem 

Podmínky vstupu do tělocvičny v souvislosti s COVIDEM:
(tyto podmínky budeme průběžně aktualizovat  v souvislosti s dalšími nařízeními MZ)

DALŠÍ PODMÍNKY ÚČASTI V KURZECH:

 • Zakoupením kurzu své dítě přihlašujete na jednu konkrétní hodinu jednou týdně v určeném období.
 • V době Státních svátků  a školních prázdnin se necvičí, další dny, kdy se necvičí, vidíte v rozvrhu a přehledu rezervace
   
 • NÁHRADY: (BEZ MOŽNOSTI NÁHRAD) – Pouze VIDEOLEKCE
  Kurzy pro děti jsou bez možnosti náhrad. Dítě navštěvuje pouze svůj kurz, nemůže nahrazovat na žádné jiné lekci, ani za něj nemůže nahradit cvičení rodič.
  Nelze místo něj poslat náhradníka.
  Peníze za nevyčerpané lekce (nemoc, dovolená, cokoliv) se nevracejín
  NOVĚ: možnost náhrad na lekcích pro 1. a 2. stupeň- podmíněno volným místem
   
 • MOŽNOST VIDEOLEKCE – bonus pro rodiče:Maximálně 10x za kurz máte možnost předem omluvenou lekci nahradit prostřednictvím VIDEONÁHRADY.Tato možnost je spíš bonus pro rodiče nebo pro děti, které rády cvičí  podle videa. Videolekce cvičení ZDRAVÁ ZÁDA Tato lekce je v rozvrhu vypsaná v úterý a  sobotu 9-10 hod (ale video hraje 37 hodin, tedy až do následujícího dne do 22:00 hod).  Součástí videonáhrady je i krátké cvičební video pro děti.
   
 • Všechny omluvy a náhrady je nutno provádět  a zadávat v RS (rezervačním systému). Prosíme proto všechny, aby si lekce odhlašovali včas.
 • Odpolední lekce nutno odhlásit do 12-ti hod, dopolední do 7-mi hod. Lekce lze omlouvat dopředu bez omezení. Náhradu lze zadat do systému nejdříve týden před konáním lekce.
   
 • COVID –OPĚTOVNÝ LOCK DOWN?
  V případě, že by se nemohly lekce konat z důvodu epidemie Covidu,, vládních nařízení atd,
  KURZY NEBUDOU POKRAČOVAT – KURZOVNÉ SE VRACÍ
  Rodiče dostanou na výběr, zda chtějí peníze za zbytek kurzu vrátit nebo odečíst z ceny kurzovného v dalším období.
  Na rozdíl od kurzů pro dospělé a mládež (3. Stupeň) NEBUDOU kurzy pro děti 1. a 2. st. pokračovat on-line prostřednictvím videolekcí.
 • UPOZORNĚNÍ:
  -Provozovatel si vyhrazuje právo max.1x za dobu trvání kurzu lekci zrušit z důvodů nemoci lektora nebo jiné nenadálé situace. Tato lekce bude nahrazena výhradně prostřednictvím videolekce (video – dětské cvičení)
  – Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu lektora lekce a nahrazení jiným kvalifikovaným lektorem.
 • Vyhrazujeme si právo z kurzu vyloučit nespolupracující děti, které svým chováním narušují chod lekce nebo nechtějí cvičit.
  V tomto případě vrátíme poměrnou část kurzovného poníženou o administrativní poplatek 500 Kč
   

Zakoupením kurzu souhlasíte s výše uvedenými podmínkami. 

Děkujeme

 • Jak omlouvat a nahrazovat lekce?

  OMLOUVÁNÍ  LEKCÍ:
  Přihlaste se do svého účtu na https://studio-m-litomerice.isportsystem.cz/
 • Najeďte na MOJE REZERVACE, vyberte požadované datum lekce, kterou chcete omluvit a klikněte na koš. Pokud lekci omlouváte včas, připíše se vám tam náhrada.
  Prosíme proto všechny, aby si lekce odhlašovali včas.
  Dopolední lekci je nutno odhlásit nejpozději v den konání lekce do 7:00 hod
  Odpolední lekci je nutno odhlásit nejpozději v den konání lekce do 12:00 hod
  Lekci lze omlouvat dopředu libovolně bez omezení.

  NÁHRADY  LEKCÍ:
  Přihlaste se do svého účtu na https://studio-m-litomerice.isportsystem.cz/
  Najeďte na ROZVRH a vyberte lekci, na které si chcete nahradit svojí absenci.
  Vytvořte rezervaci, ale neklikejte na rezervovat kurz, ale na REZERVOVAT (konkrétní datum)– UPLATNIT NÁHRADU.
  Děti mohou nahrazovat lekce:
  – Na cvičební lekci v jiném kurzu pro děti 1. a 2. stupeň (pokud je nebo se uvolní místo)
  – Na videolekci. Tato lekce je v rozvrhu vypsaná v úterý a  sobotu 9-10 hod (ale video hraje 37 hodin, tedy až do následujícího dne do 22:00 hod).
 • Nevyčerpané náhrady zanikají posledním dnem v kurzu bez nároku na kompenzaci, nelze je převádět ani na další období.Zakoupením kurzu souhlasíte s výše uvedenými podmínkami.

Děkujeme

V případě doplňujících dotazů nás kontaktujte na tel.: 773 606 733 nebo 777 330120, rádi vše zodpovíme.