Podmínky účasti v kurzech -děti 1. a 2. stupeň

PODMÍNKY účast dětí 1. a 2. stupně ZŠ ve cvičebních kurzech Studia M, pohyb dětem v období září 2021 – leden 2022 

Prosím, pozorně čtěte, teprve potom své děti hlaste.

Podmínky vstupu do tělocvičny v souvislosti s COVIDEM:
(tyto podmínky budeme aktualizovat  v souvislosti s dalšími nažizeními MZV)

Při vstupu do tělocvičny nesmí děti vykazovat  klinické příznaky covidu.

HURÁ!!! Nově se děti (6-18 LET) v neměnných skupinách do 20-ti osob nemusí prokazovat negativními testy, proděláním ani očkováním.

Zakoupením kurzu souhlasíte s archivací docházky a údajů o klientovi v rozsahu: jméno, příjmení dítěte a kontakt na zákonného zástupce pro případnou kontrolu Hygieny.

DALŠÍ PODMÍNKY ÚČASTI V KURZECH:

 • Zakoupením kurzu své dítě přihlašujete na jednu konkrétní hodinu jednou týdně v určeném období.
 • V době Státních svátků  a školních prázdnin se necvičí, další dny, kdy se necvičí, vidíte v rozvrhu a přehledu rezervace
   
 • NÁHRADY: (BEZ MOŽNOSTI NÁHRAD)
  Kurzy pro děti jsou bez možnosti náhrad. Dítě navštěvuje pouze svůj kurz, nemůže nahrazovat na žádné jiné lekci, ani za něj nemůže nahradit cvičení rodič.
  Nelze místo něj poslat náhradníka.
  Peníze za nevyčerpané lekce (nemoc, dovolená, cokoliv) se nevracejí

  MOŽNOST VIDEOLEKCE – bonus pro rodiče:
 • Maximálně 5x za kurz máte možnost předem omluvenou lekci nahradit prostřednictvím VIDEONÁHRADY.
  Tato možnost je spíš bonus pro rodiče nebo pro děti, které rády cvičí  podle videa. Videolekce cvičení ZDRAVÁ ZÁDA bude přístupná od soboty 9:00 hod do neděle 22:00 hod. Pokud se na ni přihlásíte, přijde vám odkaz s videem. Video neměníme.
  Součástí videonáhrady je i krátké cvičební video pro děti.

 • Všechny omluvy a náhrady je nutno provádět  a zadávat v RS (rezervačním systému). Prosíme proto všechny, aby si lekce odhlašovali včas.
 • Odpolední lekce nutno odhlásit do 12-ti hod, dopolední do 7-mi hod. Lekce lze omlouvat dopředu bez omezení. Náhradu lze zadat do systému nejdříve týden před konáním lekce.

 • COVIDOPĚTOVNÝ LOCK DOWN?
  V případě, že by se nemohly lekce konat z důvodu epidemie Covidu,, vládních nařízení atd,
  KURZY NEBUDOU POKRAČOVATKURZOVNÉ SE VRACÍ
  Rodiče dostanou na výběr, zda chtějí peníze za zbytek kurzu vrátit nebo odečíst z ceny kurzovného v dalším období.
  Na rozdíl od kurzů pro dospělé a mládež (3. Stupeň) NEBUDOU kurzy pro děti 1. a 2. st. pokračovat on-line prostřednictvím videolekcí.
 •  
 • UPOZORNĚNÍ:
  -Provozovatel si vyhrazuje právo max.1x za dobu trvání kurzu lekci zrušit z důvodů nemoci lektora nebo jiné nenadálé situace. Tato lekce bude nahrazena výhradně prostřednictvím videolekce (video – dětské cvičení)
  – Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu lektora lekce a nahrazení jiným kvalifikovaným lektorem.
 • Vyhrazujeme si právo z kurzu vyloučit nespolupracující děti, které svým chováním narušují chod lekce nebo nechtějí cvičit.
  V tomto případě vrátíme poměrnou část kurzovného poníženou o administrativní poplatek 500 Kč

Zakoupením kurzu souhlasíte s výše uvedenými podmínkami.

Děkujeme