Podmínky účasti v kurzech -mládež – 3. stupeň


PODMÍNKY účasti mládeže (3.stupeň) ve cvičebních kurzech Studia M, pohyb dětem v období září 2021 – leden 2022 

Podmínky vstupu do tělocvičny v souvislosti s COVIDEM:
(tyto podmínky budeme aktualizovat  v souvislosti s dalšími nařízeními MZV)
Při vstupu do tělocvičny nesmí cvičenci vykazovat  klinické příznaky covidu.

HURÁ!!! Nově se děti (6-18 LET) v neměnných skupinách do 20-ti osob nemusí prokazovat negativními testy, proděláním ani očkováním.

Pokud by si dítě chtělo nahradit lekci na lekci pro dospělé, platí toto:

Cvičenci se musí prokázat  jedním s následujících dokladů:
-Negativním testem – absolvovaný PCR test (maximálně 7 dní starý),
-absolvovaný antigenní test (maximálně 72 hodin starý),
-certifikátem o prodělané nemoci covid-19 (ne více než 180 dní od pozitivního testu)
-certifikát o ukončeném plném očkování (14 dní po ukončení).
-Uznávají se i potvrzení o provedených testech ve škole. Pokud škola nevydává potvrzení o testování, postačí v tomto případě čestné –  prohlášení zákonného zástupce, že bylo dítě ve škole testováno.
Na místě se v krajním případě lze otestovat samotestem (test si přinese dítě vlastní  a dostaví se o 15 min dřív a do jeho výsledku setrvá na námi určeném místě).

Zakoupením kurzu souhlasíte s archivací docházky a údajů o klientovi v rozsahu: jméno, příjmení dítěte a tel.číslo na zákonného zástupce pro případnou kontrolu Hygieny.

DALŠÍ PODMÍNKY:

 • Zakoupením kurzu své dítě přihlašujete na jednu konkrétní hodinu jednou týdně v určeném období.
  V době Státních svátků  a školních prázdnin se necvičí, další dny, kdy se necvičí, vidíte v rozvrhu a přehledu rezervace
 •  
 • NÁHRADY
  5x za kurz se lze omluvit a čerpat náhradu.
  -Zaručená náhrada v podobě VIDEOLEKCE  ZDRAVÁ ZÁDA.
  VIDEONÁHRADA je v rozvrhu vypsaná v sobotu v 9:00 hod. Pokud se na ni přihlásíte, přijde vám v sobou v 9:00 e-mail s odkazem na VIDEOLEKCI  ZDRAVÁ ZÁDA. Ta bude přístupná od soboty 9:00 hod do neděle 22:00 hod. Bude tedy záležet jen na klientech kdy a kolikrát si ji zacvičí.Pokud se na ni přihlásíte, přijde vám odkaz s videem. v podobě videolekce ZDRAVÁ ZÁDA.
  Nezaručená náhrada v podobě účasti na jiném kurzu pro dospělé
  Pokud se v tělocvičně uvolní místo, lze čerpat náhradu v podobě účasti na cvičení v jiném kurzu pro dospělé.

  Všechny omluvy a náhrady je nutno provádět  a zadávat v RS (rezervačním systému). Prosíme proto všechny, aby si lekce odhlašovali včas. Odpolední lekce nutno odhlásit nepozději ten samý den do 12:00 hod, dopolední do 7:00 hod.

  Lekce lze omlouvat a odhlašovat dopředu bez omezení.
  Náhradu lze zadat do systému nejdříve týden před konáním lekce.
  Náhradu lze čerpat maximálně 5x
 • Nelze místo sebe poslat náhradníka.
 • COVIDOPĚTOVNÝ LOCK DOWN a jiné zásahy vyšší moci:
  V případě, že by se nemohly lekce konat z důvodu epidemie Covidu, případně jiné epidemie, vládních nařízení atd, vyhrazuje si provozovatel právo přesunout cvičební kurzy do on-line prostoru a  pokračovat ve cvičebním kurzu prostřednictvím videolekcí. Cvičenci zapsaní v kurzech pro 3.stupeň  budou pokračovat ve cvičení podle videí a nemají nárok na vrácení peněz.

 • Upozornění:
  -Provozovatel si vyhrazuje právo max.1x za dobu trvání kurzu lekci zrušit z důvodů nemoci lektora nebo jiné nenadálé situace. Tato lekce bude nahrazena výhradně prostřednictvím videolekce.
  – Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu lektora lekce a nahrazení jiným kvalifikovaným lektorem.
  Vyhrazujeme si právo z kurzu vyloučit nespolupracující děti, které svým chováním narušují chod lekce nebo nechtějí cvičit.
  V tomto případě vrátíme poměrnou část kurzovného poníženou o administrativní poplatek 500 Kč

Zakoupením kurzu souhlasíte s výše uvedenými podmínkami.

Děkujeme