Podmínky účasti v kurzech – mládež – 3. stupeň


PODMÍNKY účasti mládeže (3.stupeň) ve cvičebních kurzech Studia M, pohyb dětem s.r.o.
 

Podmínky vstupu do tělocvičny v souvislosti s COVIDEM:
momentálně žádná omezení
(tyto podmínky budeme případně průběžně aktualizovat  v souvislosti s dalšími nařízeními MZ)

DALŠÍ PODMÍNKY:

 • Zakoupením kurzu své dítě přihlašujete na jednu konkrétní hodinu jednou týdně v určeném období.
  V době Státních svátků  a školních prázdnin se necvičí, další dny, kdy se necvičí, vidíte v rozvrhu a přehledu rezervace
 • NÁHRADY
  10 x za kurz se lze omluvit a čerpat náhradu.
  -Zaručená náhrada v podobě VIDEOLEKCE  ZDRAVÁ ZÁDA.
  Videolekce cvičení ZDRAVÁ ZÁDA Tato lekce je v rozvrhu vypsaná v úterý a  sobotu 9-10 hod (ale video hraje 37 hodin, tedy až do následujícího dne do 22:00 hod).  Bude tedy záležet jen na klientech kdy a kolikrát si ji zacvičí.
  – Nezaručená náhrada v podobě účasti na jiném kurzu pro děti či dospělé
  Pokud se v tělocvičně uvolní místo, lze čerpat náhradu v podobě účasti na cvičení v jiném kurzu pro děti nebo dospělé.

  Všechny omluvy a náhrady je nutno provádět  a zadávat v RS (rezervačním systému). Prosíme proto všechny, aby si lekce odhlašovali včas. Odpolední lekce nutno odhlásit nepozději ten samý den do 12:00 hod, dopolední do 7:00 hod.

  Lekce lze omlouvat a odhlašovat dopředu bez omezení.
  Náhradu lze zadat do systému nejdříve týden před konáním lekce.
  Náhradu lze čerpat maximálně 10x
 • Nelze místo sebe poslat náhradníka.
 • COVID –OPĚTOVNÝ LOCK DOWN a jiné zásahy vyšší moci:
  V případě, že by se nemohly lekce konat z důvodu epidemie Covidu, případně jiné epidemie, vládních nařízení atd, vyhrazuje si provozovatel právo přesunout cvičební kurzy do on-line prostoru a  pokračovat ve cvičebním kurzu prostřednictvím videolekcí. Cvičenci zapsaní v kurzech pro 3. stupeň  budou pokračovat ve cvičení podle videí a nemají nárok na vrácení peněz.
   
 • Upozornění:
  -Provozovatel si vyhrazuje právo max.1x za dobu trvání kurzu lekci zrušit z důvodů nemoci lektora nebo jiné nenadálé situace. Tato lekce bude nahrazena výhradně prostřednictvím videolekce.
  – Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu lektora lekce a nahrazení jiným kvalifikovaným lektorem.
  Vyhrazujeme si právo z kurzu vyloučit nespolupracující děti, které svým chováním narušují chod lekce nebo nechtějí cvičit.
  V tomto případě vrátíme poměrnou část kurzovného poníženou o administrativní poplatek 500 Kč
   

Zakoupením kurzu souhlasíte s výše uvedenými podmínkami.

Děkujeme

 • Jak omlouvat a nahrazovat lekce?

  OMLOUVÁNÍ  LEKCÍ:
  Přihlaste se do svého účtu na https://studio-m-litomerice.isportsystem.cz/
 • Najeďte na MOJE REZERVACE, vyberte požadované datum lekce, kterou chcete omluvit a klikněte na koš. Pokud lekci omlouváte včas, připíše se vám tam náhrada.
  Prosíme proto všechny, aby si lekce odhlašovali včas.
  Dopolední lekci je nutno odhlásit nejpozději v den konání lekce do 7:00 hod
  Odpolední lekci je nutno odhlásit nejpozději v den konání lekce do 12:00 hod
  Lekci lze omlouvat dopředu libovolně bez omezení.

  NÁHRADY  LEKCÍ:
  Přihlaste se do svého účtu na https://studio-m-litomerice.isportsystem.cz/
  Najeďte na ROZVRH a vyberte lekci, na které si chcete nahradit svojí absenci.
  Vytvořte rezervaci, ale neklikejte na rezervovat kurz, ale na REZERVOVAT (konkrétní datum)– UPLATNIT NÁHRADU.
  Náhradu lze zadat do systému nejdříve týden před konáním lekce (včetně hodiny)
  Děti z kurzu cvičení pro 3.stupeň, mohou stejně jako dospělí nahrazovat lekce:
  – Na cvičební lekci v jiném kurzu pro dospělé (pokud je nebo se uvolní místo)
  – Na videolekci. Tato lekce je v rozvrhu vypsaná v úterý a  sobotu 9-10 hod (ale video hraje 37 hodin, tedy až do následujícího dne do 22:00 hod).
 • Nevyčerpané náhrady zanikají posledním dnem v kurzu bez nároku na kompenzaci, nelze je převádět ani na další období.Zakoupením kurzu souhlasíte s výše uvedenými podmínkami.

Děkujeme

V případě doplňujících dotazů nás kontaktujte na tel.: 773 606 733 nebo 777 330120, rádi vše zodpovíme.