Mgr. Petra Fialová | Studio M, studio zdravého pohybu s.r.o., kompenzační cvičení, zdravá záda, DNS, vývojová kineziologie, cvičení Praha, Litoměřice, kurzy pro děti i dospělé, Portugalsko, Madeira, Azory, Karpathos

 
 
 
 

Mgr. Petra Fialová

Mgr. Petra Fialová 

 2013 - 2015 Magisterské studium, Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, obor fyzioterapie. Diplomová práce na téma: Zhodnocení pohybových aktivit dětí školního věku. Státní zkouška z předmětů Biomechanika člověka, Speciální a vývojová kineziologie, Léčebná rehabilitace
 2009 - 2013 Bakalářské studium, Univerzita Palackého v Olomouci, Fakulta zdravotnických věd, obor fyzioterapie. Bakalářská práce na téma: Balanční cvičení: Historie a současnost v rámci EBM. Státní zkouška z předmětů: Kineziologie, Fyziatrie, Rehabilitace v medicíně, složena s vyznamenáním

KURZY
 Cvičení Pilatesovou metodou
 Rehabilitační léčba některých druhů ženské sterility metodou Ludmily Mojžíšové (školitel pí. Jedličková)
 Terapeutický koncept Bazální posturální programy Jarmily Čápové
 Komplexní terapie triggerpointů a globální reciproční svalové inhibice (školitel Petr Bitnar)
 Workshop Feldenkraisovy metody pro začátečníky a mírně pokročilé (školitel Jitka Nagy, Feldenkrais Practitioner)
 O fyzioterapii dětí – CKP Sámova (školitel Bc. Jitka Šulcová)
 Speciální kineziologie pohybového aparátu člověka – diferenciální diagnostika a návrh terapie, PhDr. Petr Šifta, Ph.D.
 Certifikát o zaškolení obsluhy přístroje STORZ MEDICAL MASTERPULS MP200 a STORZ MEDICAL DUOLITH Ultra
 Funkční dynamická stabilizace v kontextu vývojové kineziologie, Mgr. Barbara Fischerová, Praha
 Komplexní přístup k diagnostice a terapii nosných kloubů, MONADA, Klinika komplexní rehabilitace MUDr. Jiřího Marka, Praha
 Akupresura v systému celotělové akupunktury, MONADA, Klinika komplexní rehabilitace MUDr. Jiřího Marka, Praha
 Terapeutické využití kinesio tapu, TEJPOVANI.CZ ve spolupráci s ÚVN a TOWATEK Korea Co. Ltd., kurz veden Bc. Jitkou Korbovou, Praha

PRAXE
Vlastní platné Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu (tzv. REGISTRACE) podle kreditního systému (dle zákona 96/2004Sb. ve znění vyhl.č.4/2010Sb.)
2018 Fyzioterapeut ve společnosti  Fyziobuddy s.r.o.
  2015-2017 Fyzioterapeut ve společnosti FYZIOklinika s.r.o.
 červen 2014 – současnost Kinesiotaping běžců na běžeckých závodech (We Run Prague, Run Tour Olomouc) ve spolupráci s Fyzioklinikou – Mgr. Bílková
 srpen/září 2014 Souvislá odborná praxe, Vojenský rehabilitační ústav Slapy (skupinová i individuální terapie)
 červen 2014 – květen 2015 Asistence při studiu, klient s diagnosou svalová dystrofie
 červenec 2013 – srpen 2015 MediCentrum Praha, ambulantní rehabilitační oddělení
 leden – červen 2013 Studijní stáž ve Finsku (SAMK - Satakunta University of Applied Sciences) v rámci programu Erasmus, v rámci studia Bc
 červenec 2011 Letní odborná praxe, Státní léčebné lázně Jánské lázně, s.p. (individuální terapie na oddělení pro dospělé)
 srpen 2011 Letní brigáda, Státní léčebné lázně Bludov, s.p.