Mgr. Mária Borovská (Repková) | Studio M, studio zdravého pohybu s.r.o., kompenzační cvičení, zdravá záda, DNS, vývojová kineziologie, cvičení Praha, Litoměřice, kurzy pro děti i dospělé, Portugalsko, Madeira, Azory, Karpathos

 
 
 
 

Mgr. Mária Borovská (Repková)

Mgr. Mária Borovská 

Magisterske vzdělání v oboru fyzioterapie
(bakalářské studium UPJS v Košicích  a magisterské studium UPOL v Olomouci )

Další odborné kurzy:
SM system I., II. 
Měkké a mobilizacni techniky část A
Bazalní programy a podprogramy část A, B, C

Praxe na lůžkovém oddělení i v ambulantnim provozu (LRC v Opavě, VFN v Praze, Medima v Praze)
2017-2020  - Paraple
Nyní čerstvá maminka malé dcery
Můžete ji opět vidět v Praze ve čtvrtek na lekcích Zdravá záda .