Mgr. Lenka Petrášková | Studio M, studio zdravého pohybu s.r.o., kompenzační cvičení, zdravá záda, DNS, vývojová kineziologie, cvičení Praha, Litoměřice, kurzy pro děti i dospělé, Portugalsko, Madeira, Azory, Karpathos

 
 
 
 

Mgr. Lenka Petrášková

Mgr. Lenka Petrášková
Lenka Petrášková

Vzdělání:
2009 – 2011        Univerzita Karlova v Praze, 2. lékařská fakulta – navazující magisterský obor fyzioterapie, titul Mgr.
2005 – 2009        Univerzita Karlova v Praze, 2. lékařská fakulta – obor fyzioterapie, titul Bc.   

Praxe:
Od října 2018 – rodičovská dovolená
Říjen 2011 – říjen 2018  FN Motol, Praha Fyzioterapeut na Klinice rehabilitace a tělovýchovného lékařství – lůžková oddělení chirurgie, kardiochirurgie, interna + ambulantní provoz, elektroléčba
Leden 2010 –  Březen 2018  Funkční poruchy pohybového aparátu - PhDr. Martin Pivec – Fyzioterapeut v soukromé fyzioterapeutické ambulanci
Leden – červenec  2010  Centrum ortopedie a fyzioterapie profesora Čecha, Praha - Fyzioterapeut a masér v ambulantním zdravotnickém zařízení
Červen – červenec  2008  Medicom BK, Praha - Fyzioterapeut a masér v ambulantním zdravotnickém zařízení  

Další pracovní aktivity:

 • 2010 - 2014 Fyzioterapeut na letním ozdravném pobytu pro děti po onkologické léčbě  - OS Sluneční paprsek.
 • 2013 – 2018 Univerzita Karlova 2. lékařská fakulta – vedení a výuka klinických praxí bakalářského a magisterského studia fyzioterapie
 • 2016 - 2018 vedení a organizace seminářů rehabilitačního ošetřovatelství pro střední zdravotnický personál ve FN Motol Praha
 • Od 2017 externí lektor pro Institut sociální práce – vedení vzdělávacích seminářů pro pracovníky v pečovatelských službách, témata: „Využití základních principů práce z fyzioterapie při péči o osoby s neurologickými onemocněními a po úrazech“,Manipulace s klienty jako prevence bolesti zad“, „Neurologické diagnózy“)
 • Od 2019 lektor pro Nadační fond Věra Čáslavská v projektu Rovná páteř – výuka zdravotní cvičební sestavy v mateřských školách, školení pedagogického personálu

 (Univerzita Karlova 2. lékařská fakulta, Praha, školitel: Doc. Paedr. Libuše Smolíková, Ph.D.)

Odborné kurzy:

 • Masér pro sportovní a rekondiční masáže – certifikát

(Centrum Regeneračního Vzdělávání, Praha)

 • Metodika senzomotorické stimulace – senzorika, stabilizace, stabilita I + II  - certifikát

(ČLS J.E.Purkyně – Společnost pro myoskeletální medicínu, Fyzioterapeutická sekce, školitel: PhDr. Alena Herbenová)

 • Fyzioterapie algických vertebrogenních syndromů - inovační kurz – osvědčení

(INSTRUCT, Praha, školitel: Dr. Pavel Švejcar)

 • Aplikace vývojové kineziologie podle Vojty u hybných poruch – kurz pro studenty

(RL–Corpus, Olomouc, školitelé: Mgr. E. Machačová, A. Gambličková, DiS., Mgr. M. Kutín, I. Švecová, Bc. L. Pospíšilová)

 • Kineziotaping – kurz - certifikát

(Dexter Academy, Praha, lektor: Mgr. Karel Novák)

 • Diagnostika a terapie funkčních poruch pohybového aparátu – kurz myoskeletálních technik – osvědčení

(Centrum fyzioterapie, Praha, školitel: Mgr. Šárka Hanušová, Ph.D., zkušební komise: Bc. Soňa Balcárková)

 • Dynamická Neuromuskulární Stabilizace dle Koláře – kurz (část A + B + C + D) – certifikát

(LC NOT ve spolupráci s FN Motol, Praha, lektoři: prof. PaeDr. Pavel Kolář, Ph.D., Mgr. Petra Valouchová, Ph.D., Mgr. Magdalena Lepšíková, Mgr. Marcela Šafářová, Ph.D., Mgr. Petra Káfuňková, Mgr. Júlia Demeková, Mgr. Šárka Špaňhelová, Mgr. Jana Veselá, Mgr. Bronislav Schreier, Mgr. Kateřina Míková, Mgr. Michaela Havlíčková, Mgr. Lucie Ujcová)

 • Komplexní terapie triggerpointů a globální reciproční svalová inhibice – inovační kurz – certifikát

(Rehabilitace Bitnar, Kladno, školitel: Mgr. Petr Bitnar)

 • Viscerovertebrální vztahy a jejich využití v klinické praxi – inovační kurz – certifikát

(Rehabilitace Bitnar, Kladno, školitel: Mgr. Petr Bitnar)

 • Jóga v rehabilitaci – odborný kurz – certifikát

(Hlavice, lektoři: Clive Farrelly, DC, Mgr. Martina Ježková)

 • Terapeutický koncept Bazální posturální programy – certifikovaný kurz – certifikát

(Školící a fyzioterapeutické centrum Jimramov, školitel: Jarmila Čápová)

 • Kurz respirační fyzioterapie – potvrzení